Wie wij zijn

Studio 17x / 17x / 17x Wall-Art

Our website address is: https://17x.nl

HOE WIJ OMGAAN MET UW GEGEVENS

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.
Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee om ga. Ik ben nog aan het ontdekken wat er wel en niet op mij van toepassing is, dus het onderstaande is onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Ik zal deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Boven aan deze tekst staat de datum van de laatste revisie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

ONZE PRIVACY VERKLARING

02 februari 2018

IDENTITEIT

Onze identiteit is Studio 17x. 17x is onderdeel Daniel Wenzel Fotografie. Wij staan als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 50653377. Wij werken samen met onderaannemers maar alle privacygevoelige worden centraal belegd bij (Studio) 17x. 

ZORGVULDIGE OMGANG MET UW GEGEVENS

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandelen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

INVENTARIS

De volgende gegevens slaan wij op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer. Ook uw sociale media accounts en pagina’s willen wij nog wel eens op slaan.

GRONDSLAGEN EN DOELSTELLINGEN

De grondslagen waarop wij uw gegevens op slaan zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden op geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

GEVOELIGE INFORMATIE

In principe slaan wij geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van onze bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in onze gegevens niet voor.
Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat wij uw gegevens (alleen naam en telefoonnummer) geven aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat wij zelf verhinderd zijn.

OPSLAG, BESCHERMING EN DUUR

Uw gegevens worden opgeslagen in onze financiële administratie; in ons email programma, ons kalender en in ons nieuwsbrief programma. De beveiliging van onze gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en ons netwerk wordt beschermd door een firewall. onze website slaat geen gegevens op die u achterlaat op ons contact formulier. ons website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. onze telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze zijn beschermd met een code.

Met enige regelmaat schonen wij onze gegevens op. Gegevens van relaties met wie wij verder geen contact meer hebben worden na 5 jaar verwijderd uit ons systemen.
Onderaan deze pagina vindt u links naar de verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten wij gebruiken.

AANSPRAKELIJKHEID

Ik, Daniel Wenzel Fotografie en (wij) 17x, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

TOESTEMMING

Iedereen die ons contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat wij zijn of haar gegevens mogen op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

PORTRETRECHT

Met grote regelmaat maken wij foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Voor zover wij de wet nu begrijpen valt het recht rond iemands’ portret onder het portretrecht, en niet de nieuwe wet op de privacy. Dat betekent dat er in dit opzicht niets verandert. Wij adviseren opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

INZAGE

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken een reactie.

KLACHTEN

Mocht u problemen hebben met de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

• ons administratie voer ik in InformerOnline. Hier een link naar hun verwerkersovereenkomst.
• ons nieuwsbrieven worden verzonden vanuit Mailchimp. Hier een link naar hun Privacy Policy.